Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Pozwalają nam one zapewnić Ci wygodę podczas przeglądania naszego serwisu. Więcej na temat cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
x
pl en
 • W dniach od 29 kwietnia do 2, maja nieczynne!
 • nowe lampy wysokiej mocy LED Intense Plus
 • Nowa inteligentna lampa LED smart wifi
 • Nowa oprawa LED UFO
 • Nowe lampy liniowe LED T8 o podwyższonym strumieniu świetlnym
 • Nowa oprawa LED typu Low Bay
 • Nowe lampy UV w ofercie
 • W dniu 16 sierpnia nasza firma jest nieczynna
 • Lampy LED HELIOS o szerokim napięciu pracy 110 - 250V
 • 31 maja 2024 nieczynne !
 • Nowa lampa LED wysokiej mocy w aplikacji High Bay
 • HELIOS na targach Światło 2022
 • Nowa oprawa LED w ofercie HELIOS
 • Nowa lampa LED HELIOS klasyczna o podwyższonej mocy
 • Nowa lampa LED w ofercie
 • Brak odbiorów własnych
 • targi Światło 2020
 • kolejna lampa LED dużej mocy w ofercie!
 • nowe żarówki światła nocnego
 • źródła światła LED o klasycznym kształcie i obniżonym napięciu pracy
 • Nowość! Lampy LED Intensive! Duża moc, niski pobór energii !
 • nowość w ofercie: oprawy zintegrowane LED o zastosowaniu w przemyśle i logistyce
 • nowe LED typu filament
 • godziny pracy biura sprzedaży
 • nowa grupa produktowa w ofercie
 • lampy miniaturowe LED
 • Nowość w grupie opraw LED
 • nowe oprawy LED
 • Lampa LED klasyczna o dużej mocy
 • Lampy LED filament HELIOS w pałacu
 • coraz szersza oferta źródeł światła LED
 • Nowa żarówka o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę
 • Nowa żarówka sygnalizacyjna
 • nowa grupa produktów LED filament
 • Nowości w ofercie LED
 • Tradycja w dzisiejszych realiach
 • LED-y Helios na Elektroonline.pl
 • Żarówki wstrząsoodporne Soleo
 • Harmonogram pracy
 • Obniżka stawki KGO
 • Dni wolne od pracy
 • Zmiany w asortymencie
 • Informacja
 • Nowości LED
 • Harmonogram pracy
 • Harmonogram pracy
 • Radosnych Świąt
 • Nowy region i przedstawiciel
 • Publiczne zaproszenie
 • Nowy region i przedstawiciel
 • Zmiana w obrocie paletami
 • Ledowe nowości Heliosa
 • Świątecznie...
 • Harmonogram pracy
 • Lighting.pl o nowościach
 • Polecane: lampy liniowe LED
 • Helios wspiera badania
 • Fotorelacja
 • Aktualizacja cennika
 • Nowy katalog produktów
 • Po targach
 • Napisali o nas
 • Energetab 2013
 • Nowy przedstawiciel
 • Nowa strona HELIOS
 • Aktualności

  Data dodania: 25/02/2014

  Publiczne zaproszenie

  Zarząd Spółki Fabryka Żarówek "HELIOS" Spółka z o.o. z siedzibą 40-224 Katowice, ul. 1 Maja 11/13 zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży:

  Prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 45/2 oraz nr 48/1 o łącznej powierzchni 1597 metrów kwadratowych oraz własności posadowionych na nich budynków stanowiących odrębny przedmiot własności - zwanych dalej "nieruchomością", dla której to nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta nr KA1K/00062259/4 w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (uchwała nr XLVII Rady Miasta Katowice z dn. 28.09.2009 r.), a zgodnie z ustaleniami tego planu obszar nieruchomości jest obszarem zabudowy usługowej użyteczności publicznej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  Pisemne oferty w zamkniętych kopertach oznaczone hasłem "Odpowiedź na publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Ligockiej w Katowicach" należy nadsyłać na adres Spółki,  tj. 40-224 Katowice, ul. 1 Maja 11/13 w terminie do jednego miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia.

  Odpowiedź na publiczne zaproszenie powinna zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości, a także pełne dane personalne wraz z adresem zamieszkania i ewentualnie adresem do korespondencji (w przypadku osoby fizycznej), nazwę, siedzibę numer wpisu do rejestru przedsiębiorców.

  Po upływie terminu składania ofert Zarząd Spółki poinformuje oferentów o sposobie rozpatrzenia odpowiedzi na zaproszenie, a zwłaszcza czy oferent zostaje zaproszony do negocjacji. Zbywca powiadomi wszystkie podmioty dopuszczone do negocjacji o udzieleniu jednemu podmiotowi terminu do wyłącznych negocjacji. Bezskuteczny upływ terminu skutkuje podjęciem negocjacji z innymi dopuszczonymi do negocjacji podmiotami.

  Zbywca zastrzega sobie wybór oferenta lub oferentów,  z którymi przystąpi do negocjacji warunków umowy sprzedaży nieruchomości (ceny, daty zawarcia umowy), z tym że koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę. Cena za przedmiot umowy musi być zapłacona przez potencjalnego nabywcę do dnia zawarcia umowy notarialnej.

  Wybrany oferent nabędzie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

  Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.

  Zarząd Spółki zastrzega sobie uprawnienie do udzielenia na oznaczony czas określonemu oferentowi wyłączności na prowadzenie dalszych rokowań, a w takim przypadku zastrzega sobie także żądanie złożenia przez oferenta do oznaczonego terminu wadium w wysokości 5% wartości oszacowania nieruchomości, pod rygorem utraty pierwszeństwa do rokowań. Zbywca powiadamia wszystkie podmioty dopuszczone do negocjacji o zawarciu umowy zbycia nieruchomości.

  Zarząd Spółki ponadto zastrzega sobie:

  - odstąpienie od negocjacji bez podania przyczyny,
  - przedłużenie terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed upływem terminu do tego wyznaczonego,
  - przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie,
  - zmiany procedury i harmonogramu negocjacji, 
  - nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy,
  - w przypadku, gdy negocjacje są prowadzone z więcej niż jednym podmiotem, wówczas zbywca, o ile nie odstąpi od negocjacji, zawrze umowę tylko z tym podmiotem, który zaoferuje najkorzystniejsze dla zbywcy warunki umowy zbycia nieruchomości, odnoszące się w szczególności do ceny za nieruchomość oraz wiarygodności i możliwości finansowych podmiotów, z którymi są prowadzone negocjacje.

  Informacji w powyższej sprawie udziela:
  p. Marian Wieczorek
  nr tel. +48 (32) 258-62-21 wew. 343.

  powrót